Date

13 פבר 2022
Expired!

Time

21:00

שקרים, שקרים ארורים ועובדות אלטרנטיביות

שקרים, שקרים ארורים ועובדות אלטרנטיביות
דורון פישלר
אמת היא דבר חשוב, אבל בעולם הפוסט-אמת, צריך להכיר בחשיבותו הרבה של השקר.
הרצאה על ההיסטוריה של השקר: סיפורם של כמה מהשקרים המבריקים, החצופים או המדהימים ביותר בהיסטוריה.
על האנשים הדגולים והחשובים שמעולם לא היו קיימים, שקרים במפות שלכם ומתיחות ששינו את ההיסטוריה.
כלי נגישות

Powered by - Wemake